Muziejų kūrimosi veiklos skatinimas

Bendruomenių muziejų kūrimosi ir veiklos skatinimas

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Mažieji bendruomenių muziejai“ (Nr. 4TT-KP-12-1-0003) įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ . Projekto įgyvendinimui skirta 238 060,00 Lt (t.y. 97,6937 proc. tinkamų finansuoti išlaidų) parama.

Projekto koordinatorius – Panevėžio rajono vietos veiklos grupė.

Partneriai:
Šakių krašto vietos veiklos grupė,
Miežiškių gyventojų bendruomenė,
Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“.

Tikslas – sudaryti sąlygas mažųjų bendruomenių muziejų kūrimuisi ir veiklai.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2013 m. kovo 26 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d.

Įvykdytos veiklos:

• Bendruomenės pastato rekonstrukcija Miežiškių miestelyje ie ekspozijos baldų įsigijimas įrengiant kalėdinės eglės žaisliukų muziejų.

• Muziejaus ekspozicijos suprojektavimas ir įrengimas Gelgaudiškio dvaro patalpose (39,4 kv. m).

• Bendros organizacinės struktūros – asociacijos Mažieji bendruomenių muziejai, kuriosi tiklas – skatinti mažųjų bendruomenių muziejų kūrimasi ir plėtrą įsteigimas.

• Lankstinuko, kuriame bus pristatytos abiejų bendruomenių muziejų ekspozicijos, išleidimas.

Prieš projekto įgyvendinimą tiek Miežiškių gyventojų bendruomenė, tiek Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“ turėjo surinkę nemažas eksponatų kolekcijas, tačiau neturėjo sąlygų pateikti jų visuomenei.

Panevėžio r. Miežiškių gyventojų bendruomenės kalėdinės eglutės žaisliukų kolekcijos pradžia 2010 metų spalio mėnuo. Miežiškių bibliotekininkė Violeta Karklytė pakvietė miežiškėnus padovanoti senovinius eglės žaisliukus ir jų atributiką parodai „Prisiminus vaikystės eglutę“. Per pora mėnesių parodai buvo padovanota apie 200 vienetų įvairių eglės žaisliukų, girliandų ir kt.
Per pora metų kolekcija pasipildė naujais eksponatais. Muziejaus eksponatus dovanoja žmonės iš visos Lietuvos. Šiuo metu kolekciją sudaro virš tūkstančio senų kalėdinės eglutės papuošalų ir atributikos. Kolekcijoje: įvairūs eglės žaisliukai, girliandos, kaukės, domino, karūnos, Seniai šalčiai, snieguolės, senos sovietinio laikotarpio eglutės, figūriniai žaislai iš vamzdelių ir karoliukų, snaigės, žaisliukai pagaminti iš: stiklo, plastmasės, vatos, metalo, popieriaus, folijos ir kt. Eglutės žaisliukų istorija glaudžiai susijusi su kultūra, politika ir menu. Manoma, kad pagal eglutės žaisliukus galima perskaityti šalies istoriją.
https://www.facebook.com/pages/Senovini%C5%B3-eglut%C4%97s-%C5%BEaisliuk%C5%B3-muziejus/646562875384143

Šakių r. Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ kolekciją sudaro eksponatai iš įvairių Gelgaudiškio dvaro gyvavimo istorijos etapų: rašytinė ir foto medžiaga apie dvarininkus, dvaro laikų indai, knygos, pinigai. Dvaras turi ilgą istoriją. Per keletą šimtmečių Gelgaudiškį valdė įvairūs savininkai – Sapiegos, Dembskiai, Ozieblovskiai, Čartoryskiai, Gelgaudai, Zabielos ir kiti, o XIX Koideliai ir Komarai. Beje, XVII amžiuje Gelgaudiškis kurį laiką priklausė Kauno jėzuitų kolegijai.
https://www.facebook.com/GelgaudiskioDvaras

Kiekviena kolekcija yra savaip vertinga ir savaip puoselėja krašto tradicijas. Įkurti mažieji muziejai suteiks ne tik savarankiškumo bendruomenėms, bet ir leis panaudoti turimus vietos išteklius ir galimybes, bei padės bendruomenėms ugdyti verslumą, organizuojant įvairius pristatymus, edukacines programas ir kitus renginius. Be to, kad įkūrus mažuosius muziejus bus padidintas kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumas, tokie muziejai yra naujovė Lietuvoje.

Scroll to top