Eglutės žaisliukų muziejaus fundatoriai

„Eglutės žaisliukų muziejaus“
Lietuvos, užsienio asmenų, įstaigų bei organizacijų fundatorių sąrašas.

Miežiškiai, 2010 – 2016 m.
(Paskutinio atnaujinimo data: 2016-12-21)

1. Agafanovienė Daiva, Anykščių r.
2. Andriušaičiai Angelina, Regimantas, Miežiškiai, Panevėžio r.
3. Araškevičiūtės Irena ir Valerija, Mariezų km. Naujamiesčio sen., Panevėžio r.
4. Astrauskaitė Jurga, Bukaltiškių km., Miežiškių sen., Panevėžio r.
5. Augulienė Zita, Miežiškiai, Panevėžio r.
6. Augustinavičiūtė – Kuzminienė Jūratė, Miežiškiai, Panevėžio r.
7. Bagdonienė Rūta, Panevėžys.
8. Bajorienė Nijolė, Kupiškis.
9. Balčiūnienė Ona, Nainiškių km., Miežiškiai, Panevėžio r.
10. Balžekai Andrė, Tomas, ir Ona, Vilnius.
11. Bartašienė Zita, Miežiškiai, Panevėžio r.
12. Bartuliai Valerija ir Juozapas, Miežiškiai, Panevėžio r.
13. Bartulytė Ona, Miežiškiai, Panevėžio r.
14. Barzdienė Marijona, Miežiškiai, Panevėžio r.
15. Bendikaitė Nijolė, Klaipėda.
16. Bieliūnas Liudas, Nevėžio k., Miežiškių sen., Panevėžio r.
17. Bikinienė Lina, Nevėžio k., Miežiškių sen., Panevėžio r.
18. Bikulčienė Inga, Miežiškiai, Panevėžio r.
19. Binkis Kazimieras, Panevėžio r.
20. Brazdžiai Violeta, Alvydas, Justė, Tadas, Miežiškiai, Panevėžio r.
21. Budnikienė Jolanta, Kaunas.
22. Burkė Ancis, Vilnius.
23. Burneikienė Vilma, Miežiškiai, Panevėžio r.
24. Čepė Anicetas, Kupiškio r.
25. Černousova Jevgenija, Vilnius.
26. Dagienė Marija, Panevėžys.
27. Dambrauskienė Edita, Miežiškiai, Panevėžio r.
28. Dambrauskienė Vida, Miežiškiai, Panevėžio r.
29. Eglutės žaisliukų internetinio puslapio kolekcionieriai
30. Eigirdienė Jūratė, Nevėžis, Panevėžio r.
31. Ferenauskas Aleksas, Miežiškiai, Panevėžio r.
32. Galeckienė Romualda, Daukniūnai, Panevėžio r.
33. Gedminai Atėnė, Jonas, Šiauliai.
34. Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“, Gelgaudiškis, Šakių r.
35. Girštautas Rimas, Dembava, Panevėžio r.
36. Grabauskienė Dalia, Panevėžys.
37. Grigonienė Astutė, Miežiškiai, Panevėžio r.
38. Grigonienė Bronislava, Miežiškiai, Panevėžio r.
39. Grigonienė Rita, Miežiškiai, Panevėžio r.
40. Grinsevičiai Jurgita ir Ramūnas, Miežiškiai, Panevėžio r.
41. Grušienė Rimutė, Gelgaudiškis, Šakių r.
42. Gusevaitė – Grižė Justė, Kaunas.
43. Imbrasienė Jolita, Raguvėlė, Anykščių r.
44. Indrikonienė Vilma, Anykščių r.
45. Jakaičiai Nijolė, Nerijus ir Gytis, Miežiškiai, Panevėžio r.
46. Jankauskas Erikas, Kaunas.
47. Janonienė Aldona, Miežiškiai, Panevėžio r.
48. Janulytė Algė, Kaunas.
49. Jaruškevičiūtė Lina, Klaipėda.
50. Jasiūnienė Gintė, Panevėžys.
51. Kairienė – Jakštonienė Gražina, Miežiškiai, Panevėžio r.
52. Kairienė Irina, Panevėžys.
53. Kapustina Liudmila, Panevėžys.
54. Karklienė Ona, Biržai.
55. Karklytė Dainora, Miežiškiai, Panevėžio r.
56. Karklytė Violeta, Miežiškiai, Panevėžio r.
57. Kastečkienė Milda Marė, Panevėžys.
58. Kasperavičiūtė Jurgita, Bernatonių km., Panevėžio r.
59. Kazėnaitė – Rieger, Akvilina, JAV.
60. Kazlaučiūnienė Nijolė, Miežiškiai, Panevėžio r.
61. Kelpšienė Stasė, Pučiakų km., Miežiškių sen., Panevėžio r.
62. Kevevari Danutė, Biržai.
63. Kėželytės Jolanta ir Raminta, Biržai.
64. Klikūnai Gabija, Meda, Miežiškių sen., Panevėžio r.
65. Koriakina Audronė, Panevėžys.
66. Korsakienė Liucija, Miežiškiai, Panevėžio r.
67. Kotova Anžela, Dembava, Panevėžio r.
68. Kraujalienė Janina, Miežiškiai, Panevėžio r.
69. Krisčiūnienė Stasė, Miežiškiai, Panevėžio r.
70. Kubiliai Saulė, Aloyzas, Miežiškiai, Panevėžio r.
71. Kuliavas Vytautas, Miežiškiai, Panevėžio r.
72. Kulikauskienė Nijolė, Panevėžys.
73. Kupečiai Simona, Tomas, Vilnius.
74. Labanavičienė Irena, Biržai.
75. Lietuvos respublikos seimas, Vilnius.
76. Lomonosova Vlada, Miežiškiai, Panevėžio r.
77. Lukaševičiai Jurgita, Giedrius, Augustė, Vilnius.
78. Lukoševičiai Janina, Antanas, Miežiškiai, Panevėžio r.
79. Malinauskaitė Justė, Miežiškių sen., Panevėžio r.
80. Malinauskaitė Zita, Miežiškiai, Panevėžio r.
81. Maluikevičienė, Panevėžys.
82. Marcinkevičiūtė Milena – Mili, Panevėžys.
83. Margevičienė Daiva, Miežiškiai, Panevėžio r.
84. Martinaitienė Angėlė, Miežiškiai, Panevėžio r.
85. Masilionienė Vincenta, Miežiškiai, Panevėžio r.
86. Matulevičiai Daiva ir Egidijus, Panevėžys.
87. Mažeika Dainius, Miežiškiai, Panevėžio r.
88. Miežiškių gyventojų bendruomenė, Panevėžio r.
89. Miežiškių kultūros centras, Miežiškiai, Panevėžio r.
90. Miežiškių seniūnija, Miežiškiai, Panevėžio r.
91. Miežiškių pagrindinė mokykla, Miežiškiai, Panevėžio r.
92. Murmokai Danutė, Egidijus, Miežiškiai, Panevėžio r.
93. Murmokaitė Regina, Panevėžys.
94. Nakrošienė Irena, Miežiškiai, Panevėžio r.
95. Naujokienė Elena, Katinų km., Panevėžio r.
96. Navardauskienė Rima, Karsakiškis, Panevėžio r.
97. Nežinomas fundatorius.
98. Oniūnaitė Ieva, Miežiškiai, Panevėžio r.
99. Otto – Fradina Olena, Dortmund, Vokietija.
100. Pajaujienė Danguolė, Miežiškiai, Panevėžio r.
101. Paliukaitė Irena, Miežiškiai, Panevėžio r.
102. Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“, Panevėžys.
103. Panevėžio kredito unija, Panevėžys.
104. Panevėžio rajono savivaldybė.
105. Paraščiakienė Marija, Panevėžys.
106. Paraščiakaitė Rita, Panevėžys.
107. Paulauskienė Valerija, Panevėžys.
108. Petkūnienė Gailutė, Miežiškiai, Panevėžio r.
109. Petraitienė Danguolė, Panevėžys.
110. Petrauskienė Dalia, Miežiškiai, Panevėžio r.
111. Petravičienė Aista, Biržai.
112. Petravičiūtė Inga, Biržai.
113. Petravičienė Viktorija, Vilnius.
114. Petrulaitienė Aldona, Miežiškiai, Panevėžio r.
115. Pilkauskienė Rita, Biržai.
116. Puluikiai Danutė, Antanas, Miežiškiai, Panevėžio r.
117. Pužeckas – Smetonis Artūras, Miežiškiai, Panevėžio r.
118. Račinskienė Virginija, Miežiškiai, Panevėžio r.
119. Raguvos bendruomenė, Panevėžio r.
120. Riauba Dovydas, Miežiškiai, Panevėžio r.
121. Riaubienė Vida, Miežiškiai, Panevėžio r.
122. Rinkevičienė Zita, Miežiškiai, Panevėžio r.
123. Rudienė Veronika, Miežiškiai, Panevėžio r.
124. Rudzinskaitė Lijana, Alytus.
125. Rudžiai Danguolė, Algis, Miežiškiai, Panevėžio r.
126. Sadauskienė Jovita, Miežiškiai, Panevėžio r.
127. Sadauskienė Nijolė, Limeikių km., Miežiškių sen., Panevėžio r.
128. Sakalauskaitė Auksė, Miežiškiai, Panevėžio r.
129. Sakalauskaitė Edita, Miežiškiai, Panevėžio r.
130. Skrickienė Danutė, Panevėžio r.
131. Skukauskienė Daiva, Trakininkų km., Miežiškių sen., Panevėžio r.
132. Smetonienė Ina, Miežiškiai, Panevėžio r.
133. Smetonienė Rožė, Miežiškiai, Panevėžio r.
134. Snitkienė Nijolė, Miežiškiai, Panevėžio r.
135. Stanevičienė Fėlė, Miežiškiai, Panevėžio r.
136. Stankai Birutė ir Antanas, Tauragė.
137. Staugaitė Aušrinė, Miežiškiai, Panevėžio r.
138. Strazdauskas Kazys, Mažeikių r.
139. Striogienė Irena, Miežiškiai, Panevėžio r.
140. Strockienė Ieva, Miežiškiai, Panevėžio r.
141. Stukienė Vida, Alanta, Molėtų r.
142. Stundžienė Rasa, Panevėžys.
143. Subačienė Pranciška, Panevėžys.
144. Svaldenienė Regina, Miežiškiai, Panevėžio r.
145. Svaldenis Virmantas, Miežiškiai, Panevėžio r.
146. Šedys Antanas, Miežiškiai, Panevėžio r.
147. Šeštokienė Jūratė, Panevėžys.
148. Šiaulių Rotary klubas „Civitas“, Šiauliai.
149. Šimeliūnai Jolanta, Vidas, Panevėžys (žaislai rasti: Anykščių r., Traupio seniūnija, Laukagalių km., Levaniškio km.).
150. Šyvokas Algirdas, Sūkurių k., Prienų r.
151. Šukys Liudas, Miežiškiai, Panevėžio r.
152. Šulskienė Virgilija, Miežiškiai, Panevėžio r.
153. Šulskis Aurelijus, Miežiškiai, Panevėžio r.
154. Šulskytė Viktorija, Miežiškiai, Panevėžio r.
155. Šulskytės Vilma, Milda, Miežiškiai, Panevėžio r.
156. „Šuoja“ gyventojų bendruomenės centras, Vanaginės km., Smilgių sen., Panevėžio r.
157. Švaikauskai Anželika, Ernestas, Miežiškiai, Panevėžio r.
158. Tamoliūnienė Gitana, Naujamiestis, Panevėžio r.
159. Timinskienė Birutė, Miežiškiai, Panevėžio r.
160. Timofejevai Galina, Aleksandras, Sandra, Dainius, Dalius, Miežiškiai, Panevėžio r.
161. Tylienė Jūratė, Miežiškiai, Panevėžio r.
162. Titas Eduardas, Miežiškiai, Panevėžio r.
163. Titienė Birutė, Miežiškiai, Panevėžio r.
164. Tolpyginienė Laima, Miežiškiai, Panevėžio r.
165. Urbonienė Vanda, Miežiškiai, Panevėžio r.
166. Užusėnienė Emilija, Raguvėlės geležinkelio stotis, Panevėžio r.
167. Valaitytė Zita, Kaunas.
168. Vasiliauskas Ignas, Riešė, Vilniaus r.
169. Vedarai Liuda, Liudvikas, Miežiškiai, Panevėžio r.
170. Venskai Sandra, Gintaras, Žeimiai, Ukmergės r.
171. Vienažindienė Virginija, Miežiškiai, Panevėžio r.
172. Vienažindytė – Petrulaitienė Birutė, Nevėžio k., Miežiškių sen., Panevėžio r.
173. Vyčienė Izabelė, Miežiškiai, Panevėžio r.
174. Vilkončius Algirdas, Miežiškiai, Panevėžio r.
175. Vinnikienė Ingrida, Kaunas.
176. Virbickienė – Maul Gražina, Vokietija.
177. Voičenica Vaclav, Juodšiliai, Vilniaus r.
178. Zajankauskienė Elena, Miežiškiai, Panevėžio r.
179. Zalumskis Remigijus, Velžys, Panevėžio r.
180. Zdanevičiai Nijole, Arnoldas, Miežiškiai, Panevėžio r.
181. Zlatkus Darius, Miežiškiai, Panevėžio r.
182. Zuokai Artūras ir Agnė, Vilnius.
183. Žaliūkas Linas, Šiauliai.
184. Židoniai Jūratė, Kęstas, Monika, Tautvylė, Biržai.
185. Žilytė Zita, Miežiškiai, Panevėžio r.
186. Žilys Julius, Panevėžys.
187. Žitkevičienė Elena, Ėriškiai, Panevėžio r.
188. Žygienė Genovaitė Saulutė, Panevėžys.
189. Žukauskienė Aldona, Vainiškių km., Miežiškių sen., Panevėžio r.
190. Žukauskienė Diana, Panevėžys.

„Prisiminus vaikystės eglutę“
(muziejaus lankytojų ir fundatorių prisiminimai)

Ona Jakavičiūtė – Karklienė, gimė 1933 m., gyveno Jovarų km., Anykščių r., šiuo metu gyvena Biržuose.
Tėveliukas (Mykolas Jakavičius) nukirsdavo miške eglutę. Ji būdavo didelė – nuo grindų iki lubų. Eglutę puošdavome pavalgę Kūčias. Mes, vaikai, puošdavome eglutę obuoliais, saldainiais. Tėveliai prieš šventes nupirkdavo folija puoštų tuščiavidurių šokoladinių saldainių. Tie šokoladiniai burbulai buvo 5 cm skersmens, jų viduje būdavo metalinių žiedelių, sagių. Burbulus kabindavo ant eglutės. Vaikai visada lieka vaikais – saldainius suvalgydavome, o tuščius popierėlius pakabindavome ant eglutės. Dovanų po eglute nedėdavo.

Marytė Jakavičiūtė – Sakalauskienė, gimė 1930 m, gyveno Jovarų km., Anykščių r., šiuo metu gyvena Vaidlonių km., Troškūnų sen., Anykščių r.
Eglutę puošdavo Kūčių dieną. Mama (Elena Jakavičienė) išvirdavo saldainių. Eglutę puošdavome tais mamos išvirtais saldainiais ir obuoliais. Ant apatinių eglės šakučių padėliodavome vatos gabalėlių. Kabindavome apvalius folija puoštus tuščiavidurius šokoladinius burbulus. Burbulų viduje būdavo metalinių žiedelių, sagių. Prisimenu, kad atidariusi savo burbuliuką radau sagę – lėktuvėlį. Kaip man buvo liūdna, kad seserys rado žiedelius, o man teko sagė. Po eglute dovanų nedėdavo.

Danutė Dagytė – Kevevari, gimė 1944 m., gyveno Biržuose, 2013 m. mirė.
Eglutę šeima puošdavo Naujiesiems metams. Eglutė būdavo 1,5 metro aukščio. Puošdavo eglutę pirktiniais žaisliukais. Jie buvo pagaminti iš vatos, kieti, nuspalvinti, apipurkšti blizgučiais: obuoliai, kriaušės, persikai ir kt. Žaisliuko viršuje būdavo įtaisyta vielutė, už kurios kabindavome ant eglutės. Po eglute pastatydavo Senį Šaltį, pagamintą iš vatos, kuris buvo apipurkštas blizgučiais. Prisimenu, kad milicijos darbuotojų vaikams būdavo karnavalai.

Anelė Masytė – Gudienė, gimė 1927 m., gyveno Migonių km., Šimonių valsčius, Panevėžio apskritis, šiuo metu gyvena Miežiškiuose, Panevėžio r.
Kampe ant dviejų sustumtų suolų galų pastatydavo kaladę, išgręždavo skylę, į ją įstatydavo eglutę. Kūčių vakare visa šeima puošdavome eglutę. Ant eglutės kabindavome svogūnus, česnakus, mažus obuolius. Iš spanguolių suverdavome karolius, iš balto popieriaus gamindavome girliandas – karpydavome berniukų ir mergaičių figūrėles, jas kabindavome ant eglutės. O iš tampomo popieriaus sukdavome rožes, po rožės žiedu palikdavome galus, kurie nutįsdavo žemyn, iš šiaudų verdavome paukščius. Kabindavome ant eglutės ir saldainius. Saldainiai buvo dviejų rūšių: vienų pavadinimas „Dul-dul-dūdelė“, o kiti mėtiniai. Saldainiai „Dul-dul-dūdelė“ buvo degtuko dydžio, kieti, smėlio spalvos, susukti į popieriuką, ant popieriuko buvo užrašas „Dul-dul-dūdelė“ (tai pirmieji fabriko „Rūta“ saldainiai). Mėtiniai saldainiai buvo pieštuko dydžio. Tėveliai saldainius pirkdavo parduotuvėje, saldainiai buvo sveriami. Kalėdoms iš žydų nupirkdavo iš pyrago tešlos keptų įvairių spalvų paukštelių. Mums, vaikams, jie buvo labai skanūs. Per Naujus metus su tėveliais eidavome į bažnyčią.

Marija Mackevičiūtė – Paraščiakienė, gimė 1935 m., gyvena Panevėžyje.
Po 1935 metų Lietuvos prezidentas Antanas Smetona buvo uždraudęs kirsti egles. Mama (Mackevičienė) vietoj eglutės buvo papuošusi vazone pasodintą gėlę – filodendrą. Eglutę puošdavo saldainiais, obuoliais. Su tėveliu prieš Kalėdas gamindavome mažas žvakutes. Jas išliedavome iš vaško, iš žvakių likučių. Jomis papuošdavome eglutę.

Janina Janiukštytė – Lukoševičienė, gimė 1945 m., gyveno Šobliškių km., Anykščių r., šiuo metu gyvena Miežiškiuose, Panevėžio r.
Prieš Kalėdų šventes tėtis dviračiu važiuodavo į Kauną. Iš Kauno atveždavo saldainių, medžiagų. Per visus metus mama liepdavo suvalgytų saldainių popierėlių neišmesti, o prieš Šv. Kalėdų šventes nupirkdavo ledinukų, juos suvyniodavome į per metus rinktus saldainių popierėlius. Kūčių dieną puošdavome eglutę. Ji būdavo didelė, iki pat lubų. Puošdavome eglutę obuoliukais, pirktiniais saldainiais, prisegdavome žvakučių laikiklius, į kuriuos dėdavome mažas žvakutes. Ant eglutės šakų dėdavome daug vatos. Mama iškarpydavo iš popieriaus žmogelių girliandą, ją dėdavo aplink apatinės eglutės šakas. Po eglute mama padėdavo kleckiukų (šližikų), dovanų po eglute nedėdavo. Mums, vaikams, papuošta, žibanti nuo saldainių ir žvakučių švieselių eglutė būdavo didelis džiaugsmas.

Birutė Joana Repčytė – Vienažindienė, gimė 1938 m., gyvena Juostininkų km., Anykščių r.
Kartu su tėveliu eidavome į mišką eglutės. Mama gamindavo maistą šventėms, o mes, vaikai, su tėveliu puošdavome eglutę. Eglutę puošdavome saldainiais, obuoliais, spalvotais popieriukais, piešiniais ir mamos keptais sausainiais. Eglutės viršūnę tėvelis prie lubų prikabindavo prie grandinės, taip eglutė kabėdavo iki Trijų Karalių. Prie eglutės rasdavome mamos keptų sausainių ir obuolių.

Fėlė Stankevičiūtė – Stanevičienė, gimė 1941 m., gyveno Bajoriškėlių km., Panevėžio r., šiuo metu gyvena Miežiškiuose, Panevėžio r.
Eglutę puošdavome savaitę prieš Kalėdas. Eglutę įstatydavo į kibirą su žvyru ir smėliu, mama įpildavo į kibirą vandens. Eglutę pastatydavo kambario kampe. Mama puošdavo eglutę, o mes, vaikai, žiūrėdavome. Puošdavo eglutę mažais moliniais žaisliukais: meškiukais, rožytėmis ir kt. Moliniai žaisliukai buvo spalvoti – geltonos ir tamsiai rudos spalvos. Ant eglutės šakučių uždėdavo vatos. Puošdavo įvairiais mažais raudonos, žalios spalvos stikliniais eglutės žaisliukais. Mama iškepdavo sausainių, per juos perverdavo adatą su siūlu ir pakabindavo ant eglutės. Aš neiškentusi nuimdavau sausainius ir juos suvalgydavau. Po eglute pastatydavo vatinį Senį Šaltį, iš abiejų jo šonų pastatydavo stiklines, pripildytas grūdų. Į jas įstatydavo bažnyčioje pirktas geltonas storas žvakes,  jas uždegdavo per Šv. Kalėdas ir degindavo valandą arba dvi. Dovanų nebuvo, bet visada po eglute mama pastatydavo molinius dubenėlius, kuriuose ryte rasdavome obuolių ir mamos keptų sausainių. Papuoštą eglutę laikydavo iki Trijų Karalių, po Trijų Karalių ją nupuošdavome. Eglutės žaisliukus suvyniodavo į vatą, sudėdavo į dėžutę, ją padėdavo ant spintos.

Nijolė Urbonaitė – Bausienė, gimė 1937 m., gyveno Limeikių km., Panevėžio r., šiuo metu gyvena: Miežiškiuose, Panevėžio r.
Eglutę statydavo kambario viduryje, ją puošdavome Kūčių dieną. Eglutę įstatydavo į stovą, kurį padarydavo tėtis: sukaldavo sukryžiuotas dvi nedideles lentas, viduryje išgręždavo skylę, į ją įstatydavo eglutę. Mes ant drobinio siūlo verdavome girliandas iš šiaudelių ir tampomo popieriaus gabaliukų. Ant eglutes kabindavome papinkinius mažus obuoliukus, saldainius. Mama iškepdavo įvairių formų sausainių juos adata ir siūlu perverdavome ir kabindavome ant eglutės. Mama iš šližikų tešlos išpjaustydavo ir iškepdavo Senio Šalčio figūrą, ją pritaisydavome prie eglutės stiebo. Jo pareiga būdavo saugoti ant eglutės saldainius. Sunkiausia buvo pritvirtinti ant eglutės šakučių žvakutes. Mes neturėjome prisegamų žvakučių laikiklių, todėl jas reikėjo pritvirtinti siūlais. Kai buvome mokiniai, rašydavome trikampius sveikinimų laiškučius, ant kurių užrašydavome „Be Kūčių nekišk nagučių“.

Marta Robert, gimė 1984 m.
Promočiutės namuose Šalčininkėliuose, Šalčininkų rajone, visada būdavo eglutė iki lubų ir daugybė gražių, įdomių žaisliukų, stiklinių girliandų. Ant eglutės būdavo ir stiklinių žaisliukų, kuriuos diedukas atvežė iš Vilniaus maždaug 1949 – 1952 metais, jie buvo supakuoti į vienodas kartonines dėžes.
Mano vaikystėje žaisliukų buvo sunku gauti. Vilniuje, Centrinėje universalinėje parduotuvėje su mamyte stovėjome ilgas eiles, kad gautume kelis burbulus, net ne kelis, o po du vienam žmogui. Mes buvom dviese, todėl gavom keturis, du geltonus ir du rožinius didžiulius bumbulus su gražiais piešiniais! Ketverių metukų aš buvau labai savarankiška, neleidau mamai nešti visų burbulų. Vos išėjome iš parduotuvės, vos mama paprašė „tik nesudaužyk“ – dzingt vienas ant žemės… O juk pusę dienos stovėjom eilėje! Mama net apsiverkė, aš taip pat. Išliko tik vienas iš tų burbulų, geltonas. Sėdim prie eglutės, žiūrim į tą burbulą, šalia jau mano trejų metukų sūnus bėgioja, ir aš saugau – „tik nesudaužyk!“.
Mano mylimiausias vaikystės žaisliukas buvo namukas baltu blizgiu stogu. Deja, jį sudaužė šuniukas. Jau ištekėjusi vyro namuose radau lygiai tokį pat namuką! Ir vėl apsiverkiau, bet jau iš džiaugsmo – juk tame namelyje gyvena mano kalėdinė dvasia.

Ona Bartulytė, gimė 1931 m., gyveno Troškūnuose, Anykščių r., šiuo metu gyvena Miežiškiuose, Panevėžio r.
Menu, tėviškėje kalėdinę eglutę puošdavo ketvirtajame XX a. dešimtmetyje. Šiaip kaime (Troškūnų apylinkėse) dar nedaugelis puošdavo. Mama tą įprotį atsivežė iš savo tėviškės, Anykščių krašto. Pirktų žaislų buvo mažai. Jei nepamiršdavo iš anksto užprašyti prekiaujančių žydų, jie pristatydavo. Šiaip daugelį papuošalų pasidarydavo patys, netgi vaikai. Pvz.: pindavo kaspinėlius – „lenciūgėlius“ iš 2 – 3 gofruoto (tampomo) spalvoto popieriaus juostelių, iš kiaušinio kevalo kurdavo paukščius, kurių uodega ir sparnai buvo daromi iš lankstyto paprasto popieriaus. Iš sausų tiesių (nesutrintų) šiaudų suverdavo „sodus“, kurie, degant žvakutėms, spindėdavo. Kabindavo gražių nedidelių obuoliukų, sausainių, netgi vaikų suminkytų iš tešlos kepinių: riestainių, avinėlių, paukščiukų ir t.t. Be to, kankorėžių. Eglutės viršūnėje kabindavo rankų darbo žvaigždę, daugiausiai iš blizgančio popieriaus padarytą. Po eglute statydavo kėdutę (taburetę) Kalėdų Senelio dovanėlėms.
Neprisimenu, kad iki eglutės nupuošimo vaikai būtų suvalgę nuo eglutės ko nors valgomo. Mus įtikindavo, kad iki Trijų Karalių pakabėję, tie saldainiai bus dar skanesni. Be to, švenčių dienomis saldumynai nebuvo retas daiktas valgiuose.

Marijona Zigmantaitė – Staišiūnienė, gimė 1938 m., gyveno Trikšlionių km., Pakruojo r., šiuo metu gyvena Panevėžyje.
Mano tėvai buvo ordinarčikai – jie dirbo pono žemę. Metų stebuklas būdavo jei namuose būdavo saldainių. Kai tėveliai sugrįždavo iš Panevėžio turgaus visada atveždavo saldainių – gaidelių. Eglutę įstatydavo į stovą, kurį padarydavo tėtis: sukaldavo sukryžiuotas dvi nedideles lentas, viduryje išgręždavo skylę, į ją įstatydavo eglutę. Eglutė būdavo 1,5 metro aukščio, puošdavome ją Kūčių vakare, puošdavome mes, vaikai prižiūrimi mamos. Eglės viršūnę puošdavome vata, o ant eglutės kabindavome popierinius nedidelius išlankstytus laivelius, nedidelius saldainius įvyniotus į įvairiaspalvius popierėlius, mėtinius saldainiais (pieštuko dydžio), raudonus obuolius, mažas iš medžiagos skiautelių padarytas lėles. Ant eglės šakų pridėdavome daug vatos. Mama iš duonos tešlos iškepdavo paukštelių kuriuos dėdavo ant eglės šakų. Eglutės žvakutes pririšdavome ant eglės šakelių. Dovanų po eglutė nebūdavo, per Kalėdas neateidavo Senis Kalėda. Papuoštą eglutę pastatydavo arčiau stalo, bet ne kambario viduryje.

Scroll to top